Kolla här

Employer Branding

Ska vi prata lite om hur vi tillsammans kan attrahera framtidens kompetens? Hur vi genom att investera tid i medarbetare, bygga upp ambassadörer och genom att synas i rätt forum kan komma en bra bit på vägen? Låt oss prata riktig employer branding!

MI för ledare

Som chef är en av dina absolut viktigaste uppgifter att leda andra. En svår uppgift eftersom att dina medarbetare bär på olika historier, intressen och värderingar. Motiverande samtal för ledare är en ny utbildning för dig som vill kunna skapa engagemang och motivation hos dina medarbetare. Det handlar om att skapa resultat, tillsammans.

Om mig

Jag heter Viktor Dahl. Jag tror på inspirationens förmåga – rätt utförd – att bli startskott för nya sätt att tänka eller nya sätt att arbeta. Därför har jag valt att prata. Läs mer om mina föreläsningar här.