Straight outta Bringetofta

Jag är Viktor Dahl, och jag föreläser.

En föreläsning i sig kommer knappast att leda till någon förändring. Men jag tror på inspirationens kraft att förmå människor att börja tänka i nya banor eller börja arbeta på nya sätt – vilket i sig kommer leda till utveckling. Och det är det jag erbjuder.

Jag har arbetat som anställd HR-konsult i flera år, vilket jag fortfarande gör. Utöver det driver jag en enskild verksamhet vars syfte är att erbjuda föreläsningar och utbildningar inom de områden där jag anser mig ha något att bidra med.

Jag har arbetat inom såväl tillverkningsindustri som inom den kommunala sektorn där jag hjälpt många arbetslag, verksamheter och organisationer att utvecklas. Några av de områden som jag framförallt arbetat med och som jag tycker är mest spännande är employer branding, ledarskap, arbetsmiljö och motiverande samtal (MI).

Jag utför uppdrag i form av föreläsningar, utbildningar, workshops och konsultation inom Employer branding och MI för ledare. Läs mer under de respektive flikarna, eller kontakta mig för offert eller mer information.

Ta gärna kontakt på Linkedin – linkedin.com/in/viktor-dahl-82523947