Employer branding

Jag har under flera år arbetat med arbetsgivarattraktivitet, Employer branding. Anledningen till att uttrycket fått fäste ordentligt på senare tid beror helt enkelt på att många organisationer upplever svårigheter att locka rätt typ av kompetens, och därefter svårigheter att behålla denna. Både inom industri och (framförallt) inom kommuner och landsting/regioner. Det har helt enkelt blivit ett stort problem på arbetsmarknaden. Och om man inte upplevt svårigheten att rekrytera eller hitta rätt kompetens än, så kommer man sannolikt att göra det snart.

En medelstor organisation, till exempel en kommun med, ska vi säga 2500 medarbetare, genomför i snitt 600-700 rekryteringar per år. Eller har behov av, ska sägas. Ett behov av 600-700 nyanställningar. Dels beaktat den faktiska personalomsättningen och pensionsavgångar, men också beroende på att behov ökar och förändras. Och de här 600-700 rekryteringarna, de gör knappast sig själv. De ställer otroligt stora krav på den som genomför dem. Under förutsättning att man kommer så långt, genom att för det första lyckas få in relevanta ansökningar.

Med andra ord – jag tror att det finns en hel del att tjäna på att börja tänka på och prata om VAD just VI kan göra för att vara attraktiva, och locka rätt människor.

Det är enkelt att göra billiga poänger på att såga employer branding som koncept, utifrån den vedertagna grundsynen. Att jobba med employer branding, alltså marknadsföring av en organisation genom att till exempel vara synliga i diverse sociala medier, är helt meningslöst om man inte jobbar med den interna brandingen samtidigt. Det vill säga – hur befintliga medarbetare ser på sin arbetsgivare. Att stå på en arbetsmarknadsmässa och sälja in samma budskap som 300 andra liknande arbetsgivare gör oss knappast unika. Och trovärdigheten sjunker om möjligt ännu mer om det vi säljer inte ens upplevs sant internt.

Man är inte äkta.

Min ståndpunkt är dock, och det jag pratar om, är att man bör vara äkta. Det blir så mycket bättre då.

Det jag menar när jag pratar om employer branding, handlar egentligen enbart om följande parametrar inom en organisation:

Kulturen
Attityden
Ledarskapet
Att investera tid i en medarbetare

Min föreläsning levererar inga lösningar. Men jag garanterar att jag kommer inspirera kring att tänka nytt! Och jag kommer ge verkliga exempel på vad som fungerat för andra, och hur man kan försöka hitta vad som är unikt för just din organisation.